Demo image
Demo image
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
Demo image
โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น
Demo image
โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผลการปฏิบัติราชการ

โครงการรณรงค์และป้องโรคติดต่อต่างๆ
วันที่ 13 กันยา 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยนำโดยนาย
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น
โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไ
โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน
โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับราย
ดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำและบวชป่า
ส่วนการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครง
กิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และสำนักงานจัดการทรัพย

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

×

โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น

×

โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน

×

โครงการรณรงค์และป้องโรคติดต่อต่างๆ

×

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

×

โครงการเสริมสร้างชีวิตเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น

×

โครงการเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ในครัวเรือน

×

ดำเนินโครงการสืบชะตาแม่น้ำและบวชป่า

×

กิจกรรมปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ปลูกป่าประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

×