Demo image
Demo image
ช่องทางการแสดงความคิดเห็นการมีส่วมร่วมของประชาชน ในการปฎิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่
Demo image
การประชุมช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย
วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยนายคัมภีร์ สมัยอาทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยในฐานะประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ
Demo image
ซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล
12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล บ้านตุงลอย ด้วยทางผู้นำชุมชน ได้แจ้งขอความช่วยเหลือให้ เจ้าหน้า
Demo image
งานช่วยเหลือบรรเทาป้องกันสาธารณภัย
11 - 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำรถตักหน้าขุดหลัง และรถบรรทุก 6 ล้อ เข้าช่วยเหลือบรรเทาป้องกันสาธารณภัย จากคอสะพานชำรุดดินทรุด เกิด
Demo image
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
11 เมษายน 2565 จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คณะผู้บริหาร นำโดยนายกคัมภีร์ สมัยอาทร ท่านรอ
Demo image
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน
11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยปลัด
Demo image
ซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง)
ช่วงระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ส่วนงานกองช่าง เข้าซ่อมแซมแก้ไขระบบไฟส่องสว่างสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ที่ชำรุด ใช้งานไม่ได
Demo image
การประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน
การประชุมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้รับการประสานจากหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ใน
Demo image
ฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย
Demo image
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย 24 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2565 โดยมีญัตติพ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ

ประชุมช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย
วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยนายคัมภีร์ สมัยอาทร นายกองค์การบร
ซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล
12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าซ่อมแซ
งานช่วยเหลือบรรเทาป้องกันสาธารณภัย
11 - 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำรถตักหน้าข
จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย
11 เมษายน 2565 จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอ
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน
11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บร
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน
11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บร

ช่องทางการแสดงความคิดเห็นการมีส่วมร่วมของประชาชน ในการปฎิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่

×

การประชุมช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย

×

ซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล

×

ประชุมช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย

×

ซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล

×

งานช่วยเหลือบรรเทาป้องกันสาธารณภัย

×

จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย

×

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

×

ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้าน

×