Demo image
Demo image
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
Demo image
จิตอาสาภัยพิบัติ
Demo image
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
งานกิจการสภา อบต.อมก๋อย ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ค
กิจกรรมบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
วันที่ 13 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยนา
จิตอาสาภัยพิบัติ
โครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ 3-5 สิงหา
จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ
"จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" 28 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหา
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยน
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการร
ช่วงระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบล

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

×

จิตอาสาภัยพิบัติ

×

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระช

×

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

×

กิจกรรมบำเพ็ญกุศล น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

×

จิตอาสาภัยพิบัติ

×

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

×

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

×

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการร

×