Demo image
Demo image
กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
Demo image
โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว
Demo image
โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
ข่าวประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง  ข่าวรับสมัครงาน ข่าวน่าสนใจในจังหวัด รายงานผล
การปฏิบัติราชการ

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19
ตามที่ปรากฏในข่าว เปิดเผยผลการตรวจ RT-PCR ของตนเองว่า ผล
รับมอบห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยผู้บริหารนายกคัมภ
เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก
13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย งานพั
ประชุมหาแนวทางเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหา
18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล
ซ่อมแซมเสียงตามสาย
18 มกราคม 2565 ตามที่ประชาชนบ้านผาปูนดง ได้ร้องขอให้ซ่อม
กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"
องค์การบริหารส่วนตำบลอมก่อย ร่วมกับ เทศบาลตำบลอมก๋อ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

×

โครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว

×

โครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

×

พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด 19

×

รับมอบห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งจำเริง

×

เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก

×

ประชุมหาแนวทางเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหา

×

ซ่อมแซมเสียงตามสาย

×

กิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ"

×