ข้างบน
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

 • 231 อ่านแล้ว
 • 28-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามเราได้ที่ Google Play แอบพลิเคชั่น : อบต อมก๋อย

 • 258 อ่านแล้ว
 • 19-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)จ้างเหมาโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ต๋อมใต้ หมู่ที่ 5

 • 273 อ่านแล้ว
 • 2022-09-05 15:19:25 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยองกือ หมู่ที่ 8

 • 260 อ่านแล้ว
 • 2022-08-29 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก่อย ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14

 • 256 อ่านแล้ว
 • 2022-08-29 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 


ข่าวกิจกรรม

27-04-2566

ฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย

2022-08-04

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

2022-08-04

สำรวจพื้นที่เจาะน้ำบาดาล

2022-08-04

โครงการค่ายคุณธรรมต้านภัยยาเสพติด

2022-08-04

ต้อนรับ นายวิษณุ วิทยวราวัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ

2022-08-04

ประชุมช่วยเหลือเกษตรกร


ดูข่าวกิจกรรมทั้งหมด 


ข่าวน่าสนใจในจังหวัด

4-09-2565

เชียงใหม่ นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง

4-09-2565

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ 2565

4-09-2565

เชียงใหม่ จัดกิจกรรม Chiangmai Gastronomy Tourism

4-09-2565

การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


ดูข่าวน่าสนใจในจังหวัดทั้งหมด 


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14
 • 2022-08-26 ลงเมื่อ
 • 251 อ่านแล้ว
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 • 2022-08-18 ลงเมื่อ
 • 253 อ่านแล้ว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
 • 2022-07-05 ลงเมื่อ
 • 266 อ่านแล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
 • 2022-06-21 ลงเมื่อ
 • 229 อ่านแล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
 • 2022-06-21 ลงเมื่อ
 • 241 อ่านแล้ว
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน
 • 2022-06-21 ลงเมื่อ
 • 232 อ่านแล้ว

ดูข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด 


ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
 • 2019-06-17 ลงเมื่อ
 • 254 อ่านแล้ว
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
 • 2022-08-15 ลงเมื่อ
 • 237 อ่านแล้ว

ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด 


รายงานการเงิน

รายงานเงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2566

 • 38 อ่านแล้ว
 • 27-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 48 อ่านแล้ว
 • 10-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 • 47 อ่านแล้ว
 • 10-04-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานตรวจสอบทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดที่ 30 กันยายน 2565

 • 61 อ่านแล้ว
 • 30-03-2566 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

 • 269 อ่านแล้ว
 • 4-09-2565 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูรายงานการเงินทั้งหมด 


รายงานผลการปฏิบัติราชการ

วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564

 • 225 อ่านแล้ว
 • 2022-08-05 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์

 • 213 อ่านแล้ว
 • 2022-05-25 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

 • 186 อ่านแล้ว
 • 2022-04-29 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

 • 192 อ่านแล้ว
 • 2022-04-29 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม

วารสารรายงายผลการดำเนินงานประจำปี 2562

 • 160 อ่านแล้ว
 • 2020-06-17 ลงเมื่อ

อ่านเพิ่มเติม


ดูรายงานผลการปฏิบัติราชการทั้งหมด 


เอกสารดาวน์โหลด

แบบคำร้อง ขอรับการสนับสนุนรถแทรกเตอร์ ( รถไถ )

 • 23/03/15 ลงเมื่อ
 • 21 ดาวน์โหลด

แบบคำขอ ร้องทุกข์ร้องเรียน

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 81 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องทั่วไป

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 84 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถยนต์ส่วนกลาง

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 83 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 80 ดาวน์โหลด

แบบคำร้องขอรับการสนับสนุนรถตักหน้าขุดหลัง

 • 2022-04-28 ลงเมื่อ
 • 82 ดาวน์โหลด

ดูเอกสารดาวน์โหลดทั้งหมด  


ผู้บริหาร

ผู้เยี่ยมชม

26070