ประเทศไทยมีการพบโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือประเทศไทยมีการพบโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

โรคลัมปีสกินคือโรคระบาดที่เกิดจากเชื้อไวรัสลัมปีสกินเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับโคและกระบือ  เป็นไวรัสที่ก่อโรคตามอวัยวะที่มีเซลล์เยื่อบุ ลักษณะจะมีตุ่มขึ้นตามผิวหนังและเยื่อเมือกทั่วร่างกาย ซึ่งต่อมาจะตกสะเก็ดและเป็นแผลหลุม โคและกระบืออาจมีไข้และหายใจลำบาก ซึ่งมนุษย์ไม่สามารถติดต่อโรคนี้ได้

โรคลัมปีสกิน มีพาหะคือแมลงดูดเลือด เห็บ ยุง แมลงหวี่ เป็นพาหะแพร่กระจายเชื้อ นอกจากนี้ยังสามารถแพร่โดยการผ่านน้ำเชื้อของพ่อพันธ์ที่เป็นโรค

           อาการของโรคลัมปีสกิน    สัตว์จะมีไข้สูง ต่อมน้ำเหลืองโต มีตุ่มขนาดใหญ่2-5เซนติเมตร มีตุ่มขึ้นตามผิวหนัง พบมากที่ลำตัว คอ หว่างขา ตุ่มที่เกิดขึ้นอาจจะแตกเกิดเป็นหลุม พอจากนั้นตกสะเก็ดก็จะเป็นเนื้อตาย อาจทำให้สัตว์มีอาการน้ำลายไหล ตาอักเสบ อัตราการป่วย5-45% อัตราการตาย10% แต่อาจมีการตายสูงในพื้นที่ที่ไม่เคยระบาดมาก่อน

วิธีการรักษา

1.น้ำควันไฟฉีดไล่แมลง

2.ล้างตัวเพื่อทำความสะอาด

3.ฉีดยาของกรมปศุสัตว์

4.ถ้าเป็นแผลเอาเพนเม็ดสลิน ให้กินยาเขียว(เพื่อขับความร้อน)

 โรคลัมปีสกินสามารถรักษาได้แต่อาจจะไม่หาย100% วิธีการรักษาของเราพอที่จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บป่วยของสัตว์ได้ และให้ท่านสามารถป้องกันโคและกระบือนี้จากโรคลัมปีสกินได้

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย
เลขที่ 90 หมู่ที่ 18, ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, 50310 เบอร์โทร. 052-000412. โทรสาร. 052-000413
Copyright All Reserved 2020 By Com-Art Chiangrai