ข้างบน

 
  3

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ รายละเอียดเพิ่มเติม
1 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง Download รายละเอียดเพิ่มเติม
2 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ Download รายละเอียดเพิ่มเติม