ข้างบน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 (e-bidding) Download
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2565 Download