ข้างบน

 
  ข่าวประชาสัมพันธ์อบต.

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านตุงลอย หมู่ที่ 4 (e-bidding) Download
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและสรุปสาระสำคัญของสัญญา ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฏาคม - กันยายน 2565 Download
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยเรื่องแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยเรื่องการจัำทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Download
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 จำนวน 3 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
7 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่ต๋อมบน หมู่ที่ 13 จำนวน 3 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) Download
9 ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว ตามโครงการปันน้ำใจให้ไออุ่นช่วยพี่น้องต้านลมหนาว ผ้าสำลี คละสี จำนวน 5,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
10 ประกาศ ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว ตามโครงการปันน้ำใจให้ไออุ่นช่วยพี่น้องต้านลมหนาว ผ้าสำลี คละสี จำนวน 5,000 ผืน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1 (เดือนตุงลาคม ถึง ธันวาคม 2565) Download
13 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Download
14 ประกาศ เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ208-01 สายทางบ้านตุงลอย-บ้านยองกือ และบ้านกะเบอะดิน จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
15 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
16 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ208-02 สายทางบ้านปางโอ้งโม้ง - บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวอธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ208-01 สายทางบ้านตุงลอย - บ้านยองกือ และบ้านกะเบอะดินจำนวน 1 โครงการ ด้วยวอธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
18 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ208-02 สายทางบ้านปางโอ้งโม้ง - บ้านยางแก้ว หมู่ที่ 10 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวอธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านแม่อ่างขาง หมู่ที่ 6 จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) บ้านผาปูนดง หมู่ที่ 16 จำนวน 1 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
21 ประกาศผลผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2566) Download
22 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download
23 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 อาหารเสริมนม Download
24 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ 208-01 สายทางบ้านตุงลอย-บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 และ บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 จำนวน 2 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download
25 ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม. ถ 208-01 สายทางบ้านตุงลอย-บ้านยองกือ หมู่ที่ 8 และ บ้านกะเบอะดิน หมู่ที่ 12 จำนวน 2 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Download