ข้างบน

 
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ลำดับ รายการ ไฟล์เอกสารแนบ
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ Download