ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหมวดทางหลวงการทางอมก๋อย นำโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ ปลัด หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และพนักงานหมวดทางหลวงการทางอมก๋อย ดำเนินกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 ด้วยการเก็บขยะมูลฝอย ตลอดสองข้างทางถนนทางหลวง หมายเลข 1099 ช่วงระหว่าง บ้านแม่ต๋อม ถึงหมู่บ้านทุ่งจำเริง เป็นระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร