ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน ได้ทำกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ในวันที่ 7 ธันวาม 2561 โดยการบำรุงรักษาดินต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะ ทำความสะอาดบริเวณรอบๆพื้นที่อาคารสำนักงาน และอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย