ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้จัดส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ได้จัดส่งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน และพนักงานเข้าร่วมแข่งขันกีฬา โดยได้รับรางวัล 7 ประเภทชนิดกีฬา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 1. ฟุตบอลชาย 2. วอลเลย์บอลหญิง 3. เปตองพนักงานชาย 4. กีฬาพื้นบ้าน รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ได้แก่ 1.เปตองสมาชิกสภา 2.กองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิสอับดับที่ 2 ได้แก่ เปตองพนักงานหญิง ในครั้งนี้