ข้างบน


วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมหัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และ เจ้าหน้าที่ รพ.อมก๋อย เจ้าหน้าที่ รพสต.บ้านตุงลอย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ อปพร. ได้เข้าเยี่ยม ยายแล ยายที่มีความพิการทางความเคลื่อนไหว โดยอาศัยเพียงคนเดียว โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเงินทุนสนับสนุนในการดำเนินชีวิต ณ หมู่บ้านทุ่งจำเริง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่