ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ ที่ทำการอำเภออมก๋อย และหน่วยส่งเสริมการควบคุมไฟป่าอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้พัฒนาอมก๋อย โดย องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยได้จัดอบรมให้ความรู้การทำแนวกันไฟ และฝึกปฏิบัติการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันการเกิดไฟลุกลาม