ข้างบน


สถานที่ท่องเที่ยวดอยพุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ติดต่อระหว่างบ้านแม่อ่างขางและบ้านแม่ต๋อม บ้านตุงลอย สามารถมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นถ้ำค้างคาว