ข้างบน


ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการนวัตกรรมเพื่อสุขภาพตำบลอมก๋อย ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุหรือผู้พิการตำบลอมก๋อย บ้านทุ่งจำเริง โดยมีการอบรมให้ความรู้ และตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ อีกทั้งได้ประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ นำวัสดุธรรมชาติและวัสดุเหลือใช้อย่างกะลามะพร้าว ขวดพลาสติก ประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ช่วยในการบำบัดอาการแขนขาอ่อนแรง เสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกกล้ามเนื้อ กระตุ้นความเคลื่อนไหวของแขนขา ป้องกันภาวะข้อติดแข็ง และการเกิดแผลกดทับ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ สุขภาวะให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป