ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมงานรัฐพีธี ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562 ( 64 พรรษา ) ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย