ข้างบน


โครงการสืบสานสร้างสรรค์ประเพณีวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาไทย โดยมีท่านศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดโครงการ อีกทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจเข้าร่วมกิจกรรม มีกิจกรรมการแสดงของกลุ่มผู้สูงอายุ การแสดงดนตรีพื้นเมือง ซะล้อ ซอ ซึง เป่าขลุ่ย ซอเพลงประจำเผ่า และกิจกรรมรดน้ำดำหัวให้กับผู้สูงอายุ ตำบลอมก๋อย