ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำตำบลอมก๋อย กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หมู่บ้านยองแหละ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับหน่วยจัดการต้นน้ำห้วยจิโน โครงการขยายผลโครงการหลวงบ้านแม่ระมีด และบริษัทนิ่มซี่เส็ง และประชาชนบ้านยองแหละ บ้านแม่ระมีด และบ้านรังบี้ ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ โดยเป็นลักษณะใช้กล่องเคเบี้ยนแบบหินทิ้ง จำนวน 2 จุด เพื่อรักษาอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำ ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติให้สมดุล สร้างจิตสำนึกให้ชุมชนรักษาแหล่งต้นน้ำ