ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้ต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 และต้นเหลืองปรีดียาธร ในครั้งนี้