ข้างบน


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมัยวิสามัญ สมัยแรก ในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย