ข้างบน


กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 1 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทำการเก็บขยะ ปรับถนนถมดินรุกรัง ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทาสีศาลา และภูมิทัศน์โดยรอบๆ