ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 9 -10 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ตามโครงการการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่างๆ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้ถวายเทียนพรรษาพร้อมปัจจัยไทยธรรม จำนวน 10 วัด ให้กับพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา ณ วัดตามชุมชนในพื้นที่ตำบลอมก๋อย