ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย สมาชิกสภา พนักงาน ได้เข้าร่วมงานพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 และกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ ณ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ