ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยมี กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย