ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกับ โครงการอนุรักษ์ต้นรักและการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้ประโยชน์ยางรักอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ณ ป่าชุมชนบ้านแม่ต๋อม หมู่ 5 นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านแม่ต๋อม คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม เจ้าหน้าที่หน่วยทหารพราน 3606 ( จุดตรวจแม่ต๋อม ) เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ต้นไม้สัก ต้นมะขามป้อม และต้นสมอพิเภก รวมจำนวน 1,000 ต้น