ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ณ วัดบ้านแม่ต๋อม โดยมีผู้บริหาร ผู้นำชุมชน เจ้า พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประชาชน นักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ต๋อม เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีกิจกรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับฟังการบรรยายจากพระวิทยากร ในเรื่องศีล 5 ในด้านการพัฒนาตนเอง กฏแห่งกรรมในการผิดศีล 5