ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการครอบครัวอบอุ่นสร้างชุมชนเข้มแข็ง ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีกิจกรรมให้แม่และเด็กทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรด้านงานสาธารณสุข ในหัวข้อ ครอบครัวอบอุ่น ในครั้งนี้