ข้างบน


12 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านตำบลอมก๋อย ข้าราชการ พนักงาน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงยี่เป็ง 2562 ได้นำผู้ร่วมขบวน กว่า 100 ชีวิต นำเสนอผลงานด้วยการจัดทำกระทงขบวน ในรูปแบบความคิดสร้างสรรค์ ที่นำเสนอวีถีชีวิตชนเผ่ากะเหรี๋ยง ในแนวทางการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง และได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนกระทงใหญ่ มาครอง