ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการกีฬาประชาชน อบต.อมก๋อยเกมส์ ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาบ้านแม่ต๋อม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล พุตบอลชาย วอลเลย์บอลหญิง เซปักตะกร้อชาย เปตองชาย เปตองหญิง และการแข่งขันประกอบอาหารพื้นบ้าน ส้มตำลีลา แกงต้มยำไก่ แกงข้าวคั่วไก่ โดยผลการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลประชนชาย ชนะเลิศ ยางเปาใต้ รองชนะเลิศอับดับ ๑ ทุ่งจำเริง รองชนะเลิศอับดับ ๒ ผาปูน รองชนะเลิศอับดับ ๓ ยองกือ วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ กะเบอะดิน รองชนะเลิศอับดับ ๑ แม่ต๋อม รองชนะเลิศอับดับ ๒ ยางเปาใต้ รองชนะเลิศอับดับ ๓ ยองกือ เซปักตะกร้อชาย ชนะเลิศ ผาปูนดง รองชนะเลิศอับดับ ๑ ทุ่งจำเริง รองชนะเลิศอับดับ ๒ แม่อ่างขาง รองชนะเลิศอับดับ ๓ แม่ต๋อม เปตองชาย ชนะเลิศ บ้านใหม่ดินแดง รองชนะเลิศอับดับ ๑ มะหินหลวง รองชนะเลิศอับดับ ๒ กะเบอะดิน รองชนะเลิศอับดับ ๓ ผาปูนดง เปตองหญิง ชนะเลิศ แม่อ่างขาง รองชนะเลิศอับดับ ๑ แม่ต๋อมบน รองชนะเลิศอับดับ ๒ ยางเปาใต้ รองชนะเลิศอับดับ ๓ ทุ่งจำเริง ส้มตำลีลา ชนะเลิศ ตุงลอย รองชนะเลิศอับดับ ๑ ทุ่งจำเริง รองชนะเลิศอับดับ ๒ แม่ต๋อมบน แกงต้มยำไก่ ชนะเลิศ ยางเปา รองชนะเลิศอับดับ ๑ แม่ต๋อมบน รองชนะเลิศอับดับ ๒ แม่ต๋อม แกงข้าวคั่วไก่ ชนะเลิศ ทุ่งจำเริง รองชนะเลิศอับดับ ๑ แม่ต๋อมบน รองชนะเลิศอับดับ ๒ ตุงลอย