ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนรับมอบพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือน ได้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีไว้เคารพสักการะทุกครัวเรือน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562