ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ส่วนงานการเกษตร ได้ทำพิธีพระราชทานรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้กับประชาชนตำบลอมก๋อย โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยเป็นตัวแทนรับมอบ และแจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นลำดับต่อไป จำนวน 15,000 ซอง โดยได้ขอรับเมล็ดพันธุ์พืชจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ได้ทรงมีพระราชดำริที่จะทรงมีเมล็ดพันธุ์พืชสะสมสำรองไว้ในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองประสบปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์เพราะในยามที่ประเทศชาติบ้านเมืองเกิดภาวะวิกฤติจากภัยธรรมชาติราษฎรเดือดร้อน พื้นที่ทำกินเสียหาย ในช่วงเวลาเช่นนั้นจะเกิดความขาดแคลนขึ้น และหนึ่งในสิ่งที่ทรงพบคือการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์พืช ที่จะพระราชทานแก่ราษฎรเพื่อปลูกในทันทีที่ได้รับการฟื้นฟูพื้นที่