ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินจัดทำฝายชะลอน้ำตำบลอมก๋อย โดยมีผู้บริหารโดยท่านนายก วัลลภ ปุกยุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ประชาชนจิตอาสาบ้านทุ่งจำเริง สถานีตำรวจภูธรอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่หน่วยทหารพราน 3608 เจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้บ้านปางโอ้งโม้ง บริษัทนิ่มซี่เส็ง สาขาปางโอ้งโม้ง จำนวน 100 คน ดำเนินการทำฝายชะลอน้ำบริเวณป่าต้นน้ำบ้านทุ่งจำเริง เพื่อเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าต้นน้ำ และรักษาระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำ และเพื่อกักเก็บน้ำสำหรับเป็นน้ำประปาภายในหมู่บ้านไว้ใช้ในหน้าแล้งและการป้องกันไฟป่าไว้ใช้ดับไฟป่า