ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ กิจกรรมจัดทำฝายชะลอน้ำ วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ หมู่บ้านยองแหละ นำโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ พร้อมสมาชิกสภา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่พนักงาน พร้อมทั้งศูนย์เรียนรู้พัฒนาอมก๋อยตามแนวพระราชดำริ ศมพ.อำเภออมก๋อย หน่วยควบคุมและป้องกันไฟป่าอำเภออมก๋อย นิ่มซี่เส็งสาขาอมก๋อย ศศช.บ้านยอลแหละ ศศช.บ้านรังบี้ พร้อมผู้นำชุมชนประชาชนบ้านยองแหละ หย่อมบ้านห้วยจิโน บ้านรังบี้ จำนวน 250 คน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ลำน้ำห้วยจิโน มีปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย ท่านพิสุทธิศักดิ์ ธรรมมวุฒิสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พบปะประชาชน และมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ให้ประชาชนตระหนักและเห็นคุณค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรักษาระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์