ข้างบน


13 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day นำโดยท่านายวัลลภ ปุกยุ พร้อมด้วยปลัด หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมกันทำความสะอาดฉีดล้างถนน รอบๆ บริเวณสำนักงาน กวาดเช็ดฝุ่นละออง ภายในสำนักงาน เพื่อลดปัญหามลผิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็กและป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรน่า อีกด้วย