ข้างบน


ช่วงระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2563 - 9 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ออกพ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ร่วมกับ อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน โดยมีการแจกทรายอะแบทให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลอมก๋อย โดยมี กำหนดการดังนี้ 22 มิ.ย. 63 บ้านแม่ระมีด บ้านยองแหละ บ้านผาปูนดง 23 มิ.ย. 63 บ้านผาปูน บ้านมะหินหลวง บ้านตุงติง 24 มิ.ย. 63 บ้านขุน บ้านแม่อ่างขาง 25 มิ.ย. 63 บ้านกะเบอะดิน บ้านห่างหลวง 29 มิ.ย. 63 บ้านแม่ต่อมใต้ บ้านแม่ต๋อมบน 30 มิ.ย. 63 บ้านตุงลอย บ้านยองกือ 1 ก.ค. 63 บ้านทุ่งจำเริง บ้านยางแก้ว 2 ก.ค. 63 บ้านยางเปาเหนือ 8 ก.ค. 63 บ้านยางเปาใต้ บ้านน้อยพลังงาน 9 ก.ค. 63 บ้านสบอมแฮด บ้านเหล่ามะฟัก 10 ก.ค. 63 บ้านใหม่ดินแดง