ข้างบน


วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย แลัปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการ พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล