ข้างบน


"จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ" 28 กรกฏาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ นำโดยท่านนายกวัลลภ ปุกยุ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ข้าราชการ พนักงาน ประชาชนบ้านสบอมแฮด ประชาชนบ้านเหล่ามะฟัก นำกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และปลูกต้นไม้ร่วมกัน ณ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และป่าชุมชนบ้านสบอมแฮดและบ้านเหล่ามะฟัก