ข้างบน


วันที่ 12 มกราคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยท่านายกวัลลภ ปุกยุ พร้อมผู้นำชุมชนตำบลอมก๋อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย หัวหน้าสำนักปลัดพร้อมพนักงาน ได้ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา ท่านายอำเภออมก๋อย และนายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอาวุโสอำเภออมก๋อย ในการตรวจติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันขององค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมทั้งให้คำแนะนำและชี้แนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบร่วมกัน