ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยนายฉัตรเทพ เพิ่มศักดิ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ อำเภออมก๋อย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมได้ให้นโยบายแนวทางการจัดการเชื้อเพลิง ตามประกาศแนวทางของจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการอื่นๆ จากสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย ศมพ.อมก๋อย สาธารณสุขอำเภออมก๋อย โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนันตำบลอมก๋อย อปพร.และผู้นำชุมชนตำบลอมก๋อย เข้าร่วมรับฟัง แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะแนวทางการจัดการเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุมชน บริบทของชุมชน และวิถีชีวิตของชุมชน ได้รับฟังการบรรยาย จากหัวหน้าหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย ในการป้องกันไฟป่าและดับไฟป่าตำบลอมก๋อย