ข้างบน


22 กุมภาพันธ์ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ดำเนินโครงการบวชป่า ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ พื้นที่เขตป่าต้นน้ำชุมชนบ้านผาปูน โดยมีส่วนราชการ จาก ศมพ.อมก๋อย คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านผาปูน หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย และผู้นำชุมชน ประชาชนบ้านผาปูน เข้าร่วมโครงการ โดยมีกิจกรรมทางศาสนา พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา จากนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรม นำผ้าเหลืองห่มต้นไม้ บริเวณพื้นที่ป่าต้นน้ำ ซึ่งทางชุมชนต้องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรักษาป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่ชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับป่า ป่าอยู่กับคน ให้ระบบนิเวศน์ของป่าต้นน้ำมีความสมบูรณ์