ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินโครงการปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านใหม่ดินแดง โดยได้บูรณาการร่วมกับ หน่วยพัฒนาป่าไม้อมก๋อย ในการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ได้ดำเนินการมาแล้วในการปลูกต้นยางรัก ต้นมะขามป้อม เพื่อต่อยอดในการดูแลรักษาสภาพป่า โดยมีการปลูกต้นยางรัก ต้นไม้สัก ต้นมะค่า ต้นพะยูง ต้นมะขามป้อม ต้นยูคา โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภออมก๋อย ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา เป็นประธานเปิดโครงการ อีกทั้งส่วนราชการอื่นๆ โดย ท้องถิ่นอำเภออมก๋อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สถานีตำภูธรอมก๋อย ศมพ.36 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย เกษตรตำบลอมก๋อย อีกทั้ง ธนาคาร ธกส. ธนาคารออมสิน และ นิ่มซี่เส็งอมก๋อย ได้ให้ความอนุเคราะห์น้ำดื่มในการจัดงาน และประชาชนบ้านใหม่ดินแดง ทั้งนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว