ข้างบน


18 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยรองนายกอุดมศักดิ์ ดอกเงิน รองนายกคณพศ บุ้ยโป๊ะ และเลขานุการวันชัย สุภัคจันทร์ เข้าร่วมประชุมหาแนวทางเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่มีปัญหา ร่วมกับ ผู้อำนวยการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค1 จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอมก๋อย