ข้างบน


13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย งานพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยท่านรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เยี่ยมกลุ่มผู้สูงอายุ และ กลุ่มผู้สูงอายุที่เคลื่อนไหวลำบาก ได้พบปะ พูดคุย ติดตาม และมอบผ้าห่มในพระราชูปถัมภ์ (บางส่วน) ณ หมู่บ้านยางเปาใต้