ข้างบน


3 กุมภาพันธ์ 2565 วันแรกของการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน นำโดยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้ออกพื้นที่ในการให้บริการประชาชน ด้านการทำประชาคมสอบถามความต้องการของชุมชน และบริการด้านอื่นๆ ดังนี้ ????ให้ความรู้ในเรื่องข้อกฏหมายทางราชการ ????แนวทางการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กแรกเกิด ????แนวทางเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ????มาตรการเรื่องการลดหมอกควันและไฟป่าและแนวทางการจัดการเชื้อเพลิง ????ตอบข้อซักถามการปฏิบัติงานราชการ ทั้งนี้ ยังมีส่วนราชการส่วนอื่น ได้ร่วมให้ความรู้ประชาชน สถานีตำรวจภูธรอมก๋อย บรรยายให้ความรู้ในเรื่องการจารจร การใช้รถ การขับขี่บนถนน และสิทธิเบื้องต้นจากการใช้รถที่มี พรบ ภาษีครบ และ ส่วนเกษตรอำเภออมก๋อย ได้มาให้ความรู้ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แนวทางการขึ้นทะเบียน สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน พืชผักที่ได้ทำการเพาะปลูก และในช่วงฤดูหนาว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ยังได้นำผ้าห่มกันหนาวและปฎิทินล้านนา นำมามอบให้กับประชาชน ในการออกเคลื่อนที่พบประชาชนในครั้งนี้