ข้างบน


องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย โดยท่านนายกคัมภีร์ สมัยอาทร ได้มอบกระเบื้องให้กับผู้ประสบภัยจากฝนตกลมกระโชกแรง ในช่วงวันที่ 7 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทางสมาชิกสภา บ้านผาปูน หมู่7 และบ้านผาปูนดง หมู่16 ได้สำรวจพื้นที่ผู้ประสบภัยถึงจำนวนที่ได้รับความเสียหาย และทำการแจ้งต่อองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย จากนั้นได้จัดสรรกระเบื้อง ลอนคู่ สังกะสี และอาหารแห้ง ได้ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยโดยทันที และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้ามอบให้กับผู้ประสบภัย