ข้างบน


8 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยผู้อำนวยการกองช่าง และงานพัฒนาชุมชน ได้ลงพื้นที่บ้านผู้พิการรายนายแดง สุภา หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ดินแดง พร้อมทั้งสมาชิกสภา ได้สำรวจที่อยู่อาศัยเพื่อประมาณการค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง ส่งเรื่องของบประมาณต่อ พมจ.เชียงใหม่ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อไป