ข้างบน


18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีตำบลอมก๋อย ณ ห้องประชุมตำบลอมก๋อย โดยจัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่น ผู้ที่เสียสละทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม นำโดยท่านนายกคัมภีร์ สมัยอาทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย และท่านรองคณพศ บุ้ยโป๊ะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับสตรีดีเด่น ดังกล่าว