ข้างบน


11 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำโดยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยปลัดอาวุโส ท้องถิ่นอำเภอในฐานะกิ่งกาชาดอำเภออมก๋อย ได้มอบเงินช่วยเหลือ สิ่งของเครื่องใช้เครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมของบริจาคโดยร้านลุงน้อย กุลยะ ช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่นางหะบ่วย หล้าพอ บ้านเลขที่ 98 ม.8 บ้านยองกือ ที่ประสบอัคคีภัยไฟไหม้บ้านทั้งหลังเมื่อเวลาประมาณ 23.00 น. ของวันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 และได้มีการสำรวจและสอบถามข้อมูลความเสียหายเพื่อเดินการช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป