ข้างบน


11 เมษายน 2565 จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วันอันตราย เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน คณะผู้บริหาร นำโดยนายกคัมภีร์ สมัยอาทร ท่านรองนายกฯ เลขานุการนายก และประธานสภาฯ ได้ให้กำลังใจมอบอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจให้กับผู้อยู่เวรบริการประชาชน ช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย. 65 ณ หน่วยบริการประชาชมสถานีตำรวจภูธรอมก๋อย หมู่ที่ 3 หย่อมบ้านปางโอ้งโม้ง