ข้างบน


11 - 12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย นำรถตักหน้าขุดหลัง และรถบรรทุก 6 ล้อ เข้าช่วยเหลือบรรเทาป้องกันสาธารณภัย จากคอสะพานชำรุดดินทรุด เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่มีความอันตรายในการเดินทางสัญจรของประชาชน จึงทำการเข้าซ่อมแซมด้วยการนำดินมาถมให้สามารถประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย