ข้างบน


12 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อย ได้เข้าซ่อมแซมระบบไฟสเมิร์ฟน้ำบาดาล บ้านตุงลอย ด้วยทางผู้นำชุมชน ได้แจ้งขอความช่วยเหลือให้ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสภาพระบบน้ำบาดาลเกิดการชำรุด จึงทำการล้างระบบใบพัดดูดน้ำเสมิร์ฟ ด้วยมีการติดดินโคลนทำให้ระบบดูดน้ำ ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ จึงทำการซ่อมแซมและใช้งานได้ตามปกติ