ข้างบน


วันที่ 27 เมษายน 2565 โดยนายคัมภีร์ สมัยอาทร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอมก๋อยในฐานะประธานกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ อาทิ เช่น นายอภินันท์ เลาหะกุล ปลัดอาวุโสอ.อมก๋อย,นางอำพรรณ มาปัน ท้องถิ่นอ.อมก๋อย,นายวิรัช เสริฐศรี ปศุสัตว์อ.อมก๋อย,นายเน็งพะ โบ้ะทู กำนันต.อมก๋อย,จ.ส.อ.สมศักดิ์ สมพงษ์ ปลัด อบต.อมก๋อย,นายนฤนาท เปียงอุทา ผอ.กองช่างอบต.อมก๋อย,นางสาวจารุวรรณ ปันแก้ว รรท.หน.สำนักปลัดฯ อบต.อมก๋อย ,นายพิชัย โกมุทผดุง ประธานสภาฯ อบต.อมก๋อยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลอมก๋อย ณ ห้องประชุมอบต.อมก๋อย เพื่อหามติที่ประชุมช่วยเหลือนางหะบ่วย หล้าพอ ประชาชนหมู่ 8 บ้านยองกือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนไฟไหม้บ้านทั้งหลังเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป